Pro har inlett en månadslång strejk inom Kotidata – vad händer?

Trots Kotidatas kraftiga och konkreta utvecklingsåtgärder inleder Fackförbundet Pro i dag en strejk inom företaget som kan pågå i upp till en månad. Strejken kan vara ödesdiger för Kotidata. Trots detta försöker Pro envist tvinga företaget att följa villkoren i kollektivavtalet för ICT-branschen, som inte lämpar sig för företaget.