Kvalitetens betydelse ökar – coronan ändrar konsumentens köpvanor, men hur länge?

Den konstant öppna webbhandeln har lyfts fram som den vanligaste orsaken till digitala köp. Det är en viktig observation då vi tänker på den inhemska webbhandelns internationella konkurrenskraft. Premium-produkternas betydelse har under coronaåret ökat inom de flesta produktkategorier, såsom friluftsliv och sport. Resultatet är viktigt även med tanke på den begynnande julhandeln då allt fler konsumenter i jämförelse med tidigare är beredda att satsa på kvalitet framom ett billigt pris.