Dag: 11 november 2020

Branschbegränsningen och ansökningsgrunderna för kostnadsstödet till företag måste göras mer flexibelt

Regeringens proposition om tidsbegränsat kostnadsstöd till företag behandlas nu i riksdagen av ekonomiutskottet. Finsk handel anser att lagpropositionen är mycket välkommen och önskar att den behandlas snabbt. Samtidigt anser de att det ännu borde göras ändringar i propositionen för att kostnadsstödet ska nå ut till de företag som behöver det allra mest så bra som möjligt.