Dag: 22 januari 2021

Finsk Handel och PAM: Handeln vill ingripa beslutsamt mot trakasserier – arbetsmarknadsorganisationerna har utfärdat riktlinjer för att rensa ut trakasserier

Finsk Handel och Servicefacket PAM har tillsammans utfärdat riktlinjer för att förhindra, förebygga och ingripa i trakasserier och sexuella trakasserier på företag inom branschen. Riktlinjerna omfattar en rekommendation om ett varningsförfarande för kunder som uppträder störande.