Handeln tackar regeringen för FUI-insatserna – satsningar på strukturella reformer och att stärka sysselsättningen saknades 

Finsk Handel anser att regeringens rambeslut är i rätt riktning, men för reformens del otillräckliga. Handeln är nöjd med regeringens FUI-beslut eftersom de stärker tillväxten på lång sikt. Insatser för att trygga Finlands säkerhet och följderna av kriget i Ukraina är också nödvändiga. Däremot fanns inga lösningar som förbättrar sysselsättningen och avveckla flitfällor i regeringens ramförhandlingar.