Munskyddsrekommendationen slopas i butiker

Finsk Handel och Finlands Dagligvaruhandel rf rekommenderar att man i butikerna slopar den nationella rekommendation om användning av munskydd. Institutet för hälsa och välfärd informerade den 14 april om en allmän avskaffning av munskyddsrekommendationen. Myndighetsanvisningen gäller endast kundernas användning av munskydd. Arbetsgivaren gör sin rekommendation på basis av egen riskbedömning.