Digital Commerce Finland inleder sin verksamhet – målet är att skapa världens mest konkurrenskraftiga gemenskap inom digital handel i Finland

Digital Commerce Finland vill påskynda tillväxten av digital handel. Den nya gemenskapen kommer att omfatta såväl webbutiker som små och medelstora företag inom handeln samt ett brett spektrum av parter som är intresserade av och påverkar digital handel.