Stölder orsakar butikerna en räkning på upp till en miljard varje år

Finsk Handel lät genomföra en extern utredning om omfattningen av stöldförluster inom detaljhandeln. Samtidigt kartlades kostnaderna för att bekämpa stöldförluster för första gången.