Diskussioner om arbetsmarknadsmodellen inleds  

Representanter för arbetsgivare och löntagare inledde i dag fredag diskussioner om att utveckla en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Diskussionerna sammankallades av arbetsgivarorganisationerna Finsk Handel, Kemisk industri, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.