Miljöministeriet och Finsk Handel: Ytterligare åtgärder krävs för att målet att minska antalet plastkassar ska nås

Green deal-avtalet mellan miljöministeriet och Finsk Handel har snabbt minskat antalet plastkassar och plastpåsar. Enligt en färsk utvärdering har dock förbrukningen av plastbärkassar börjat öka något efter 2020, och det krävs ytterligare åtgärder för att minskningsmålen ska nås före 2025.