Handeln som nyckelfaktor för att bekämpa klimatförändringar − samarbete i hela värdekedjan krävs för att uppnå målen för koldioxidsnålhet

Handeln har som mål att vara koldioxidneutral år 2035 och nästan utsläppsfri år 2050. Branschens uppdaterade färdplan för koldioxidsnålhet visar att företagens nuvarande åtgärder och åtaganden är en bra början, men för att nå noll utsläpp år 2050 måste alla företag inom handeln ställa ambitiösa vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål. För att genomföra detta behöver företagen en rättvis och förutsägbar regleringsmiljö.