Dag: 12 mars 2018

Mobil handel och utländsk webbhandel stärker greppet

Webben blir fortfarande starkare som säljkanal. Den snabbaste tillväxttakten förekommer inom webbhandeln med dagligvaror. Förra året ökade handeln med nästan 90 procent. Att använda mobilen som köpverktyg har ökat mycket på ett år: redan en femtedel av köparna gör sina inköp med smarttelefon.