Handeln har förbättrat sitt anseende som en miljöansvarig bransch som förnyar sig

Enligt tjänstebranschernas anseendeindex som genomfördes för andra gången är industrins anseende fortfarande bättre än konsumenttjänsternas. Endast dagligvaruhandeln kommer upp till industribranschernas nivå och är tydligt bättre än medeltalet. Särskilt handelns miljöanseende och anseende som en bransch som förnyar sig hade förbättrats jämfört med för två år sedan. I konsumenternas egna ansvarsattityder utmärker sig huvudstadsregionen bland de övriga.