ansvar

FIBS och Finsk Handel sätter fart på företagsansvaret genom nytt branschsamarbete

Företagsansvarsnätverket FIBS och Finsk Handel startar ett nytt slags branschsamarbete. Det gemensamma målet är att påskynda företagsansvaret och en hållbar affärsverksamhet inom handeln. För FIBS är modellen för branschsamarbete ny, och det markerar för sin del nätverkets 20-årsjubileum För medlemsföretagen i Finsk Handel öppnar partnerskapet upp nya vägar till information om företagsansvar och gemensamt lärande.