Dag: 9 september 2020

Näthandelsmarknaden i Ryssland växer och internationaliseras – coronapandemin sätter fart på utvecklingen

Trots den förhållandevis svaga köpkraften är Ryssland en av världens största näthandelsmarknader, som fortfarande håller på att utvecklas och mogna. Digitala köp har snabbt blivit vanligare på senare år, och coronapandemin har påskyndat utvecklingen inom bland annat betalningar och logistik. Ryska konsumenter skiljer sig fortfarande på många olika sätt från nordiska konsumenter, och i synnerhet är omdömen från andra av stor vikt när köpbeslut fattas. Trots att Kina dominerar gränsöverskridande digitala köp, blir köp från andra platser allt vanligare. Ryska marknadsplattformar kan erbjuda nya tillväxtmöjligheter även för finländska nätbutiker.