Handeln ökar, men skattekilen tär på konsumenternas köpkraft

Tillväxten inom detaljhandeln är snabb i år, men den saktar småningom farten till samma nivå som före pandemin. Sysselsättningen återhämtar sig inte alldeles till samma nivå som 2019, och den internationella och inhemska konkurrensen pressar fortfarande företagen att effektivisera och automatisera sina verksamheter. Den flerdubbla skattekilen inom service höjer priserna och försvagar köpkraften. Att underlätta beskattningen av arbete borde vara en av regeringens viktigaste åtgärder under den återstående regeringsperioden.

Lue lisää

Tillväxten inom detaljhandeln är snabb i år, men den saktar småningom farten till samma nivå som före pandemin. Sysselsättningen återhämtar sig inte alldeles till samma nivå som 2019, och den internationella och inhemska konkurrensen pressar fortfarande företagen att effektivisera och automatisera sina verksamheter. Den flerdubbla skattekilen inom service höjer priserna och försvagar köpkraften. Att underlätta beskattningen av arbete borde vara en av regeringens viktigaste åtgärder under den återstående regeringsperioden.