Under budgetmanglingen måste beskattningen av arbete lättas och handelns konkurrenskraft stärkas

Handelns mål för budgetmanglingen stöder sysselsättningen och stärker samhällsekonomin. Genom att lätta beskattningen av arbete ökar man konsumenternas köpkraft och minskar skattekilen. Insatserna för att främja den inhemska handelns internationella konkurrenskraft måste också intensifieras.