Unikt gemensamt projekt mellan fem universitet och handeln för att stärka kompetensen inom digital handel

Finsk Handel, Östra Finlands universitet, LUT-universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet startar en helt ny slags studiehelhet inom digital handel för att erbjuda ett sätt att stärka kompetensen inom handeln som efterfrågats länge.