elskatt

Servicebranschernas organisationer: Att sänka elskatten inom servicebranschen skulle påskynda uppnåendet av klimatmålen och stärka konkurrenskraften

Att uppnå målet för koldioxidneutralitet senast 2035 förutsätter beslut av regeringen som stöder företagens koldioxidsnålhet inom servicebranscherna. Ett viktigt sådant beslut skulle vara att sänka elskatten inom servicebranschen. En sänkning av elskatten skulle också skydda Finlands kostnadskonkurrenskraft och inhemska arbetsplatser. Tjänstesektorn som kämpar i den ökande internationella konkurrensen betalar för närvarande 45 gånger högre elskatt än industrin.