Handeln lättar sin coronaviruspraxis – man kan avstå från att använda mask enligt regionala myndigheters rekommendationer

Masker behöver inte användas i butiker i områden där offentliga myndigheter inte längre rekommenderar användning av mask i offentliga inomhusutrymmen.