utredning

Finländarna satsar på hemmet – även under coronakrisen

En fysisk butik spelar en central roll inom detaljhandel när det gäller produkter för hemmet och boendet både när det gäller informationssökningen inför köpet och själva köpsituationen. De digitala kanalernas och framför allt mobilvärldens betydelse ökar när coronakrisen sätter fart på utvecklingen. Inköpsplatsen väljs ofta utifrån priset men även bland annat utbud och kvalitet är viktiga valkriterier för många. Coronaviruset hotar den viktigaste säsongen för järnhandel, fackhandelns största bransch. Man skulle snabbt kunna hjälpa branschen genom att höja hushållsavdraget.