Handelns kollektivavtalsförhandlingar inleddes den 12 januari 2022

Finsk Handel och Servicefacket PAM påbörjar förhandlingarna om handelns kollektivavtal onsdagen den 12 januari 2022. Finsk Handel informerar om hur avtalsförhandlingarna framskrider och vilket resultatet blir på Neuvottelumaailma-sidan på webbplatsen kauppa.fi.