Dag: 14 januari 2022

Den snabbt föränderliga pandemisituationen kräver flexibla och snabba åtgärder

På grund av den snabbt framskridande coronapandemin måste myndigheterna utveckla flexibla åtgärder som möter situationens krav. Praxis som gäller dagpenning vid smittsam sjukdom måste effektiviseras genom användning av företagshälsovården. Förutom restauranger och evenemang påverkas specialbutiker i hög grad av restriktionerna. Det finns fortfarande behov av stödåtgärder.