Kollektivavtal inom handeln har slutits

Finsk Handel och Servicefacket PAM enades om handelns kollektivavtal sent under tisdagen den 1 februari 2022. Finsk Handel beskriver lösningen som måttlig, men ser också att det i framtiden kommer att krävas bredare strukturreformer för att bevara och utveckla konkurrenskraften inom branschen.