Dag: 8 februari 2022

Kollektivavtal inom handeln har slutits

Finsk Handel och Servicefacket PAM enades om handelns kollektivavtal sent under tisdagen den 1 februari 2022. Finsk Handel beskriver lösningen som måttlig, men ser också att det i framtiden kommer att krävas bredare strukturreformer för att bevara och utveckla konkurrenskraften inom branschen.

Stigande världsmarknadspriser ökar handelns omsättning – sysselsättningen avtar

Enligt Finsk Handel kommer tillväxten av detaljhandelns omsättning i euro under de närmaste två åren främst bero på stigande världsmarknadspriser. Framför allt höjs priserna på grund av kostnaderna för råvaror och energi. Under det sista kvartalet i fjol baserades tillväxten av omsättningen helt på prisökningen. Efter pandemin förväntas sysselsättningen inom detaljhandeln börja minska.