Dag: 17 februari 2022

En reform av den sociala tryggheten skulle bidra till att lösa matchningsproblemet mellan arbetslösa och arbetsplatser

Enligt Finsk Handel finns det allvarliga matchningsproblem av arbetslösa och lediga jobb i Finland. Problemen med tillgången till arbetskraft är också ett välkänt fenomen inom handeln. Reformen av det sociala trygghetssystemet bör påskyndas och flitfällorna avvecklas så att det blir lönsamt att ta emot och arbeta varje arbetstimme. Fredagen den 11 februari fattar regeringen beslut om nya sysselsättningsåtgärder.