Tillkännagivandet av rabatter och erbjudanden förändras i slutet av maj 

De nya bestämmelserna om rabatter kommer att träda i kraft den 28 maj. Från och med detta datum måste konsumenten, utöver rabattpriset eller erbjudandet för varorna, informeras om lägsta priset till vilket varorna har sålts till konsumenterna under 30 dagar före kampanjen. Detta krav gäller inte för lättfördärvliga livsmedel eller rabatter som riktar sig till ett begränsat antal konsumenter, såsom stamkundserbjudanden.