Den optiska branschens kollektivavtalsförhandlingar inleds den 1 mars 2022 

Finsk Handel och Tjänstemannaförbundet ERTO inleder förhandlingar om den optiska branschens kollektivavtal tisdagen den 1 mars 2022. Finsk Handel informerar om hur avtalsförhandlingarna framskrider och vilket resultatet blir på Neuvottelumaailma-sidan på webbplatsen kauppa.fi.