Den strukturellt svaga köpkraften hos konsumenter bör stärkas i budgetmanglingen 

Handeln kräver raska åtgärder för att stödja köpkraften och minska flitfällorna. Lättnader i beskattningen av arbetet är en viktig och brådskande reform, som tar itu med en av de största strukturella problemen i Finland.