Dag: 26 oktober 2022

Julen är fortfarande den viktigaste försäljningsmånaden för handeln – under julen ökar försäljningen med en femtedel

December är fortfarande den klart viktigaste försäljningsmånaden för detaljhandeln i Finland, även om försäljningen nu sprids över andra månader till följd av mindre säsonger. Försäljningen inom handeln i december ökar med cirka en femtedel jämfört med årets månadsgenomsnitt. För många fackaffärer är det ytterst viktigt att julhandeln lyckas.