Dag: 14 november 2022

Framtidsredogörelsen påskyndar förnyelsen inom handeln och ger fart åt den internationella konkurrenskraften

Finsk Handel anser att framtidsredogörelsen som idag godkändes av statsrådet är välkommen och nödvändig, eftersom konkurrenskraften inom branschen måste tas hand om. Finsk Handel är till exempel nöjd med att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) betonades, vilket gör att handeln kan utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Däremot uteblev djärvare reformer som skulle ha behövts inom planläggningen samt alkohol- och apoteksregleringen.