Dag: 2 februari 2023

Arbetsministern skjuter upp strejker inom handelns logistikbransch på förslag av riksförlikningsmannen

På förslag av riksförlikningsmannen Anu Sajavaara skjuter arbetsminister Tuula Haatainen upp den första vågen av strejker inom handels logistikbransch. Strejkerna inom lagerbranschen som varslats till den 6-9 februari skjuts upp med två veckor. Strejkerna skjuts upp för att säkra försörjningstryggheten samt livsmedelsförsörjningen för de mest utsatta.