Dag: 15 mars 2023

Servicebranscherna: Framtidens arbetskraftsbehov måste lösas nu

Finlands utveckling mot ett livskraftigt och modernt servicesamhälle bromsas av en växande brist på kunnig arbetskraft. För att säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft borde följande regering lösa tre problem: Förbättra svaga incitament för arbete, öka arbetskraftsinvandringen och förbättra utbildningens kvalitet och kvantitet.