Dag: 7 augusti 2023

Antalet sysselsatta inom handeln minskar

Försäljningsvolymen inom detaljhandeln* minskar med cirka 3,5 procent i år, och nästa år är tillväxten knapp. Investeringarna inom handeln minskar också. Antalet sysselsatta inom detaljhandeln kommer att minska med totalt nästan fyra procent under åren 2023–2024 jämfört med år 2022. I sina arbetskraftsreformer bör regeringen också ta hänsyn till sysselsättningen inom konsumenttjänster.