Återanvändning och påfyllning av förpackningar medför utmaningar för butikerna

Handelsföretag är redo att utveckla återanvändningen av förpackningar för att bromsa upp tillväxten av mängden förpackningsavfall. De mål som fastställs i EU ska dock vara motiverade ur miljöns synvinkel. Återanvändbara förpackningar lämpar sig för vissa produkter, men inte alla.