Dag: 6 mars 2024

Ytterligare satsningar på forskning och utveckling ska inriktas på tillämpad forskning och diversifiering av näringsstrukturen

Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta och Finsk Handel kräver att den växande offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen riktas mot tillämpad forskning och diversifiering av näringsstrukturen. Den nuvarande situationen, där i synnerhet produktiviteten inom privata tjänster släpar efter utvecklingen i konkurrerande länder, är ohållbar.