Miljöministeriet och Finsk handel rf: Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln

Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvarande över 1 100 företag, vilket i praktiken betyder över 3 300 affärer.