Kundnöjdhetsmätning visar största framsteg för kedjerna inom sport-, dagligvaru- och järnhandel

Kundnöjdheten har ökat i samtliga branscher inom handeln i Finland, berättar Finsk Handels nya Kundnöjdhetsindex. Inom servicebranscher var ökningen störst inom sporthandeln, medan nöjdheten med läkartjänsterna gick ner mest. Utav alla undersökta branscher skapar dagligvaruhandeln den bästa serviceupplevelsen. Kundservice är den finska handelns konkurrensfördel – också i julhandeln. Traditionellt är julen den största säsongen under året för detaljhandeln: genomsnittligt ökar försäljningen i december med en fjärdedel och i vissa branscher inom fackhandeln kan försäljningen mer än fördubblas.