Skattefrihet vid donationer av kläder och skor skulle främja cirkulär ekonomi inom handeln

Företagen inom handeln måste betala moms när de donerar kläder och skor, vilket gör donationerna besvärliga och dyra. För handeln är donationer av inkuranta lager till behövande emellertid det bästa alternativet med tanke på både miljön och socialt ansvar, när företaget av någon orsak vill avstå från produkter som är i bra skick. Det borde vara så lätt och enkelt som möjligt att göra donationer, och det borde inte försvåras genom lagstiftning.