Coronapandemin sätter i synnerhet fackhandeln på prov med minskad omsättning och sysselsättning

Sysselsättningen inom detaljhandeln har haft en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 och kommer att försvagas ytterligare av coronapandemin. Konsumenterna upplever också att risken för arbetslöshet har ökat, vilket direkt återspeglas i konsumtionsbeteendet. Omsättningen förväntas minska i stället för den tidigare prognostiserade måttliga tillväxten. Situationen drabbar hårdast den inhemska fackhandeln, som redan befinner sig i en kritisk situation.