Dag: 16 april 2020

De asiatiska nätbutikerna har en betydande konkurrensfördel på bekostnad av produktsäkerheten

Nätbutiker utanför EU har fått en orättvis och betydande konkurrensfördel i förhållande till finska butiker. En av de märkbaraste skillnaderna beror på lagstiftningen kring produktsäkerhet. För att uppnå en jämlikare konkurrens och stärka konsumentsäkerheten borde denna lagstiftning också omfatta konsumenthandel som görs utanför EU.