Handelns koldioxidutsläpp minskade – utvecklingen av utsläppen inom branschen följs upp med ett koldioxidindex

Enligt handelns koldioxidindex minskade branschens koldioxidutsläpp med 7 procent år 2019. Med koldioxidindexet följer Finsk Handel hur scenarierna i färdplanen för minskning av koldioxidutsläpp förverkligas, och utvärderar samtidigt hur den politiska sektorn och företagssektorn i praktiken påverkar utsläppsminskningen.