Pro bedriver fackförbundspolitik på de anställdas bekostnad

Genom att strejka i en månad slår Pro för tillfället hårt mot Suomen Kotidata, ett företag inom handelsbranschen. Finsk Handel har dock inte ännu fått en enda specificerad tvist gällande de anställdas arbetsförhållande eller lön för avgörande, trots att PAM:s förtroendeman, den andra avtalsparten i arbetskollektivavtalet för handeln, redan i åratal har tjänstgjort i företaget. År det här Pros sätt att lösa enskilda anställdas problem i anställningsförhållanden?