Begränsningarna i rörelsefriheten som regeringen föreslagit kommer att pröva fackhandeln – snabbt stöd behövs till företag som lider av begränsningarna

Finsk Handel anser att regeringens beslut att begränsa medborgarnas rörelsefrihet är mycket utmanande, speciellt ur fackhandelns synvinkel. De nya begränsningarna slår hårt mot fackhandeln som redan nu på många ställen kämpar för sin existens. Företagen som lider av begränsningarna behöver stöd – snabbt. Masktvånget som statsmakten beslutat om förstärker också handelsbranschens budskap: använd mask!