Nödvändigt att ersätta förluster som drabbar handeln på grund av begränsningarna

Begränsningarna i rörelsefriheten skulle drabba fack- och bruksvaruhandeln hårt och effekten kan jämföras med nedstängningen av restauranger. I detta fall skulle handeln behöva förutom nedstängningsstöd även lättnader kring arrangemang för skattebetalningar. Upphämtning av beställningar från butikerna vid sidan om paketautomater minskar på kontakter och stöder små handelsföretag i en svår situation.