Vi behöver få en ändring av den knappa kostnadsstödslinjen och bättre förutsägbarhet för sommarens turistsäsong

Finlands regering bereder den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag, som är mycket nödvändig även för företag inom handeln i och med att coronapandemin och tillhörande begränsningsåtgärder drar ut på tiden. Finsk Handel anser att de föreslagna stödkriterierna är för strama, eftersom de fortfarande exkluderar en stor del av företagen inom handeln. En trög öppning för turismen och sommarens festsäsong ökar de ekonomiska utmaningarna för företagare, varför det är nödvändigt att granska stödkriterierna.