Finsk Handel och Företagarna i Finland: Företag behöver en bättre förutsägbarhet gällande samlingsbegränsningar när sommarens festsäsong närmar sig

Sommarens festsäsong börjar snart, men det är fortfarande oklart om finländarna kan hålla fester och företagen satsa på säsongen. Finsk Handel och Företagarna i Finland förutsätter att när sjukdomssituationen har gett sig, ska myndigheterna snabbt granska samlingsbegränsningarna och rekommendationerna igen samt meddela besluten i tid. Att lyckas med festsäsongen kan vara en fråga om kontinuiteten i hela verksamheten särskilt för fackhandel och företag inom servicebranschen som lider av den förlängda pandemin.