Låt oss inspireras av handeln! − Den nya webbplatsen Kannattavakauppa.fi samlar innehåll om branschens uppgifter och studievägar

För de flesta unga är sökande av sommarjobb och gemensam ansökan till fortsatta studier några av vårens mest betydelsefulla etapper. Finsk Handel representerar företag och arbetsgivare inom handeln och presenterar en av Finlands största branscher på ett mångsidigt sätt på den nya, till unga riktade webbplatsen Kannattavakauppa.fi.