Dag: 7 februari 2022

Finländarnas villighet att handla i fysiska butiker har ökat under coronatiden – att handla mat på nätet väcker intresse

Enligt en färsk undersökning från Detaljhandelns Forskningsstiftelse återspeglas coronapandemin för första gången i de finländska konsumenternas värderingar. Särskilt ungdomar har haft större svårigheter med att handla på nätet, möjligen på grund av problem med tillgängligheten av produkter, och samtidigt är människor mycket villiga att handla i fysiska butiker. De sociala mediernas betydelse för köpbesluten har ökat.

Låt oss inspireras av handeln! − Den nya webbplatsen Kannattavakauppa.fi samlar innehåll om branschens uppgifter och studievägar

För de flesta unga är sökande av sommarjobb och gemensam ansökan till fortsatta studier några av vårens mest betydelsefulla etapper. Finsk Handel representerar företag och arbetsgivare inom handeln och presenterar en av Finlands största branscher på ett mångsidigt sätt på den nya, till unga riktade webbplatsen Kannattavakauppa.fi.