Dag: 21 september 2022

Ansvar växer sig starkare i attityderna – finländare är beredda att betala för hållbara produkter

Majoriteten av finländarna anser att köp av hållbara produkter är ett mått på en ansvarsfull konsument. De är också redo att betala ett högre pris för hållbara produkter, och särskilt bland så kallade föregångare inom digital handel har villigheten att betala ökat under pandemin. Största delen av finländarna skulle vilja föredra butiker som bär samhällsansvar i hemlandet, men villigheten att betala för detta är inte lika stark.